Τα έργα μας

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

∼ KALYPSOUS RESIDENCES ∼

∼ LEFKIPPIS DEVELOPMENT ∼

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

∼ 240 PANEPISTIMIOU STREET ∼

∼ ELLINOS STRATIOTI ∼

∼ AROANION COMPLEX ∼

∼ FLEMING STREET DEVELOPMENT ∼

∼ MEGALOU ALEXANDROU COMPLEX ∼